Výkup zvěřiny

undefined

Dne 20. 6. 2011 otevřely LOVY ZVĚŘE sběrné místo pro výkup zvěřiny. Provozovna se nachází na adrese Březina 45 „Dvůr Blata“, kam můžete svážet zvěřinu řádně ošetřenou:

  • po telefonické domluvě je možno kdykoliv ! tel. :604 748 485

Pro pět a více kusů spárkaté zvěře určené k výkupu zajišťujeme zdarma svoz do sběrného místa. Proškolená osoba může kusy též prohlédnout a vystavit potvrzení o zdravotní nezávadnosti zvěřiny.

Ceník vykupované zvěřiny

DRUH CENA
srnčí 100,- Kč/kg
dančí 60,- Kč/kg (po říji 65,-/kg)
jelení 65,- Kč/kg
mufloní 25,- Kč/kg
černá od 20 kg 40,- Kč/kg

Od 1. 1. 2016 nutné dodávat zvěř černou včetně pírka!

Podmínky dodávky

  • veškerá zvěřina bude řádně ošetřena (vychladlá, čistá, vyvěšená, vymytá čistou pitnou vodou)
  • bez hlavy a běhů
  • vytrhnout vnitřní běl (v břišní dutině)
  • minimální váha srnců je 7 kg, černé zvěře 20 kg
  • nemocné, vyhublé, silně poškozené a autem poražené kusy nevykupujeme!
  • u zvěře černé ponechat kousek svaloviny bráničního pilíře (veverka), cca 50 g
  • dodané kusy musí být prohlédnuty prohlížitelem
  • nebude-li kus prohlédnut prohlížitelem (razítko), je nezbytné dodat kus včetně hlavy a vnitřností

 

Srážky za poškození zvěřiny průstřelem

DRUH PLEC KÝTA HŘBET
srnčí 1 kg 2 kg 2 kg
dančí 4 kg 5 kg 5 kg
jelení 4 kg 5 kg 5 kg
mufloní 1 kg 2 kg 2 kg
černá 4 kg 5 kg 5 kg

 


Webmaster