Info obory / revíry

LOV V OBORÁCH

Obora Židlov

Lov v oborách přináší lovci mnohé výhody. Letitým umělým výběrem a odbornou mysliveckou péčí dosahuje trofejová zvěř špičkových kvalit. Zájemci o lov medailových trofejí budou zpravidla mít na výběr i z více kusů. Na druhou stranu, při selekci vždy zůstávají v populaci oborní zvěře i kusy pro chov nežádoucí, které je třeba odlovit – nabízí se tedy možnost lovu kusů s nižší bodovou hodnotou. Vzhledem k jistotě pohybu zvěře v prostorách obory postačí loveckému hostu 2 – 5 loveckých dní resp. 4 až 10 vycházek v závislosti na výměře obory za účelem úspěšného slovení. Zvěř trofejová je lovena za pomoci doprovodů vysoce kvalifikovaných průvodců na individuálních lovech. Fyzicky zdatní lovci s oblibou loví „šouláním“, méně zdatní pak loví z vysokých posedů. Zvěř holá je lovena formou „tichých nátlaček“. Tento způsob lovu, při kterém skupina lovců obsadí posedy v určité lokalitě a 2 – 4 honci pomalu projdou okolní území, je velmi šetrný k výběru zvěře a možnosti bezpečné střelby.  V oborách s velkou výměrou (i několik tisíc hektarů) je lov identický s lovem ve volné přírodě. Zvěř, na kterou je oborní chov zaměřen a pro kterou je určen normovaný stav, se smí lovit v oboře celoročně. Toto pravidlo se však z hlediska myslivecké etiky a praxe uplatňuje většinou pouze u mufloní zvěře. Dalším pozitivem je i fakt, že ceny lovu trofejové zvěře jsou nižší něž ve volné přírodě.

 

LOV V BAŽANTNICI

Vzhledem k neustále se ztenčující populaci drobné zvěře v naší přírodě se může stát, že během několika málo let nebude již jiná možnost než lov v bažantnicích. Hony na drobnou byly v mnohých revírech již zrušeny nebo byly zvoleny různé citlivé varianty v podobě umělých odchovů a vypouštění odchovaných jedinců do volné přírody, kde byly následně s různou úspěšností v podzimních měsících loveni a přirozená populace byla ušetřena.  Těžko vrátíme časy našich předků a prapředků, kteří se mohli po honu kochat pohledem na stovky kusů bažantů a zajíců na slavnostním výřadu. Přesto Vám přinášíme alternativu mnohými lovci vítanou. I Váš zrak může patřit na dlouhé úhledné řady bažantů, kterým je za doprovodu loveckých fanfár skládána pocta při závěrečném výřadu. Lov v bažantnici, kde je zvěř vypouštěna před samotným zahájením lovecké sezóny Vám nabízí jedinečný zážitek a prověří přesnost mušky každého střelce. Lov probíhá klasickým štontovým způsobem, střídají se polní a lesní leče, odpolední leče se plouží s otevřenými křídly. Vzhledem k uspořádání bažantnice se lovci přemisťují na jednotlivé leče pouze na krátkou vzdálenost. Lov zde je proto vhodný i pro starší a méně pohyblivé střelce. Reliéf terénu spolu s velmi dobrým řízením bažantnice zaručuje vysoko létající a vyspělou zvěř. Střelba na bažanta letícího v porostu mezi stromy bývá nejkrásnější částí lovu.

Možný je i lov bažanta v loveckých revírech, respektive v atraktivních lesních komplexech těchto revírů, v jejichž blízkosti se nachází odchovny. Části honiteb, kde jsou bažanti v den honu ráno vypouštěni v počtech dle přání loveckých hostů, jsou označovány za bažantnici. Takový způsob lovu přináší lovcům stejné potěšení, ale nemůže již zajistit počet ulovené zvěře na výřadu.  

 

LOV VE VOLNOSTI

Z hlediska autentičnosti loveckého zážitku je mnohými lovci stále více preferován lov ve volné přírodě. Pro mnohá myslivecká sdružení jsou poplatkové lovy jediným a vítaným příjmem. Lovecký doprovod zajišťují většinou myslivečtí hospodáři či nájemci honiteb osobně. Jsou to myslivci s letitou praxí, kteří se perfektně orientují v revíru a mají zvěř dobře obeznanou. Přesto je třeba počítat s prodloužením loveckého pobytu o dva až tři dny oproti lovu v oboře. Revíry, kde Vám lov rádi zprostředkujeme, se nachází převážně v malebném kraji Českého Ráje a jeho blízkém okolí. Zvlněná krajina porostlá jehličnatými lesy, střídajícími se loukami, pastvinami a poli, je bohatě zazvěřena zejména spárkatou zvěří. Hluboké rokle porostlé trsy kapradin a pískovcové skalní útvary poskytují zvěři klidná útočiště. Zejména mufloní zvěř je tady jako doma.

Panenská příroda Jizerských hor vábí k účasti na jelení říji, kdy mezi ostrůvky rašeliníku a plazivé kosodřeviny přichází sám král hor ve své mohutnosti a kráse za zvuku hlasitého troubení.

Nová lovecká dobrodružství na Vás mohou čekat i v prostoru bývalého vojenského cvičiště Ralsko, kde díky dlouholetému zákazu vstupu se zde i přes zásahy vojenské techniky udrželo původní různorodé lesní společenstvo, s postupně zarůstajícími loukami, které svou strukturou a druhovou skladbou připomínají subarktickou vegetaci Skandinávských zemí.

Na vyžádání Vám rádi zašleme ilustrativní fotografie a detailnější popis revíru, které si vyberete pro svůj lov.


Webmaster