Odborné exkurze

Cílem odborných exkurzí je prohloubit zájem nejen myslivecké veřejnosti o les a přírodu, ale nabídnout poutavou formou odborný výklad všem zájemcům. Je velmi důležité vytvářet kladný vztah veřejnosti k myslivosti a lesnictví jako trvale udržitelného způsobu hospodaření s cennými přírodními zdroji. Přinášíme jedinečnou možnost setkání člověka s přírodou prostřednictvím nezapomenutelných dobrodružství. Jen nejužší kontakt s přírodou přináší intenzivní prožitek, na který nikdy nezapomenete. Strávíte v přírodě krásný den za doprovodu odborného mysliveckého pracovníka či lesníka, který vám srozumitelně vysvětlí a přiblíží zákonitosti vzájemného soužití člověka s přírodou, složité mechanismy, kterými se vzájemně ovlivňují jednotliví obyvatelé lesa, luk i polí.

Nabízíme aktivního využití volného času dětským kolektivům, rodinám s dětmi, skupinám dospělých i seniorů.

Připravíme pro Vás zajímavý výlet s nenáročným programem do mysliveckých revírů i obor středních Čech. Prosíme o včasnou rezervaci termínu.


Webmaster