Všeobecné podmínky

Preparaci trofeje (vyvaření a jednoduché vybělení) zajistí zprostředkovatel lovu (resp. Jiří Zakouřil - LOVY ZVĚŘE, dále jen zprostředkovatel) nebo lovecký doprovod. Trofej může zůstat do doby konání chovatelské přehlídky danému mysliveckému sdružení, nájemci honitby či vlastníku obory, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Po chovatelské přehlídce si host na výzvu zprostředkovatele lovu trofej vyzvedne či je mu po domluvě zaslána. V ostatních případech je trofej připravená k předání do 24 hodin. V případě cizích loveckých hostů je upravená trofej vždy připravena k předání hostu do 48 hodin.

Lovecký host si může odkoupit zvěřinu ulovené zvěře za výhodnou cenu.

Ulovený kus zvěře může být prohlídnut proškolenou osobou, která vydá prohlášení o zdravotní nezávadnosti daného kusu.

Ceny trofejové i holé zvěře se mohou v průběhu lovecké sezony měnit. Rozhodující je cena platná ke dni podpisu smlouvy o lovu.

Za odstřel nebo postřelení doprovodem nepovolené zvěře se k ceně uvedené v ceníku účtuje přirážka 100%. Tato sankce musí být uhrazena neprodleně po skončení lovu.

O víkendu a ve dnech státem uznaných svátků je k ceně za doprovod účtována přirážka 100%.

Poplatek za lovecký doprovod bude účtován v plné výši pouze při ulovení, postřelení a chybení zvěře.

K cenám zvěře lovené ve volnosti i v oborách, uvedeným v aktuálním ceníku, se loveckému hostovi účtuje organizační poplatek, jehož výše je stanovena ve smlouvě o zprostředkování lovu.

Ceny jsou kalkulovány včetně DPH.

 

Lovecká agentura může na přání zákazníka zprostředkovat další služby:
 • doprava vlastním terénním vozem
 • použití soukromého telefonu
 • fotodokumentace, video dokumentace loveckého zážitku
 • ubytování loveckých hostů ve smluvně zajištěných ubytovacích zařízeních
 • stravování po dobu lovu formou polopenze či plné penze
 • tisk dárkových poukazů či pamětních listů
 • zajištění vydání českého loveckého lístku a pojištění platného v ČR (zašle-li zahraniční lovec alespoň tři týdny před samotným lovem čitelné kopie loveckého lístku a cestovního pasu)
 • vystavení pozvání k lovu, které je podmínkou pro převezení lovecké zbraně přes hranice státu
 • vystavení veterinární ho osvědčení pro vývoz trofejí mimo země Evropské unie
 • doprovodný program pro partnerky lovců
 • fakultativní výlety

Všechny uvedené služby jsou poskytnuty po dohodě s loveckým hostem za předem stanovenou cenu.

Možnost sestavení „loveckého balíčku“ na míru a přání loveckého hosta!


Webmaster