Způsoby a doby lovu

Poplatkové lovy zprostředkováváme v bažantnicích, oborách a revírech, které máme ověřené na základě vlastní zkušenosti, ať již vlastní účastí na lovech či lovem samotným. Dáváme přednost honitbám a oblastem lovů, které se řadí mezi výborně zazvěřené, se silnými trofejemi a především ty, o kterých víme, že mají bohaté zkušenosti a praxi s chovem zvěře a dodržují tradice a zvyky české myslivosti.

Lovy organizujeme prakticky v rámci celého území ČR, mezi ty hlavní ale patří revíry na území Středočeského, Plzeňského a Libereckého kraje. Je možné lovit zvěř jak se silnými trofejemi, tak i s nižším bodovým hodnocením, případně zvěř holou. Těm z Vás, kteří si chcete "být jistí" svým úlovkem, doporučujeme lov v oborách či bažantnicích, na své si ale jistě přijdou i lovci ve volnostních honitbách.

Na základě našich zkušeností jsme schopni a ochotni Vám zorganizovat jak lovy individuální, tak lovy skupinové, vše na základě individuální domluvy s Vámi, přičemž se budeme snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům a přáním včetně zajištění možnosti ubytování, stravování a další. V případě potřeby je možné zajistit také překladatelský servis v anglickém jazyce.

Zakládáme si na vstřícném jednání a osobním přístupu a Váš lovecký pobyt společně naplánujeme tak, abyste byli s našimi službami maximálně spokojeni.

 

LOV INDIVIDUÁLNÍ

Po společném plánování a detailním seznámení s průběhem a cenou lovu je s loveckým hostem podepsána "smlouva o lovu", ve které jsou stanoveny zálohy a způsoby provedení plateb lovu. Týden před samotným lovem obrdží lovecký host mailem či poštou osobní pozvánku. Zástupce lovecké agentury čeká na loveckého hosta v místě lovu či v místě ubytování při vícedenním pobytu (pokud nebude domluveno jinak). Lovecký host je seznámen s organizací samotného lovu a jemu představem lovecký průvodce. Po dohodě si lovecký host může vybrat, zda bude lovit zvěř šouláním po revíru nebo formou čekané z vysokého žebříku či kazatelny. Pokud lovecký host váhá, doporučujeme vyslechnout si a zvážit odborné znalosti a rady loveckého doprovodu, protože oba zmíněné způsoby lovu mají jak své kladné stránky, tak i svá úskalí.

Po úspěšném lovu je loveckému hostu dle starých mysliveckých tradic pogratulováno a zvěři prokázána náležitá pocta. V případě lovu zvěře trofejové je na přání vystaven pamětní list. Trofejová zvěř je předána k preparaci. Dojde k vyúčtování lovu a zaplacení doplatku v hotovosti do rukou zástupce lovecké agentury.

OPTIMÁLNÍ DOBA k lovu trofejové spárkaté zvěře
  • Srnec obecný – druhá polovina července až první polovina srpna
  • Jelen evropský – září až začátek října
  • Jelen sika – říjen
  • Daněk skvrnitý – druhá polovina října až začátek listopadu
  • Muflon – druhá polovina října až listopad

 

LOV SKUPINOVÝ

Při lovu skupinovém, v partě známých přátel či při zapojení do skupiny cizích lovců, nabádáme ke zvýšené opatrnosti a zejména k bezpečnému zacházení se zbraní. Při honech na zvěř drobnou,  naháňkách na zvěř černou, eventuelně spárkatou holou je loveckým hostů zajištěn veškerý myslivecký servis odborným lesnickým personálem (dohledávka či dosled zvěře postřelené, vyvržení, apod.). Dle přání loveckých hostů naše agentura organizuje hony na bažanty obecné v prostorách oplocených rozlehlých bažantnic či v atraktivních částech smíšených a polních revírů.  Dle požadovaného výřadu zvolíme optimální variantu a místo společného honu. Samotný hon je zpestřen nabídkou lovu bažantů královských, orebic, perliček či králíků divokých v místě výskytu po introdukci. Tlumení početních stavů přemnožené černé zvěře skýtá možnost dosažení početných výřadů ve volné přírodě. Naháňky se slíděním jsou v kombinaci s lovem spárkaté zvěře holé (muflon, jelen, daněk) vyhledávanou mysliveckou zábavou sychravých podzimních dní.

Optimální počet střelců ve skupině se pohybuje v závislosti na místě lovu od 12 do 25, kdy každý účastník má šanci vystřelit si. Počet kusů na výřadu se však vždy odvíjí od střeleckého umu a trochu štěstí každého lovce.


Aktuální nabídku poplatkových lovů naleznete zde: https://www.lovyzvere.com/aktualne/

 

Doby lovu zvěře podle vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lov

Druh zvěře Doba lovu

Jelen lesní

01. 08. - 15. 01. (v oboře celoročně)

Srnec obecný

16. 05. - 30. 09. srnec (v oboře celoročně)

01. 09. - 31. 12. srna, srnče (v oboře celoročně)

Daněk skvrnitý

16. 08. - 31. 12. (v oboře celoročně)

Muflon

01. 08. - 31. 12. (v oboře celoročně) 

Prase divoké

01. 08. - 31.12. kňour a bachyně (celoročně v oblasti chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní)

01. 01. - 31. 12. sele a lončák

Kamzík horský

01. 10. - 30. 11.

Jelenec běloocasý

01. 09. - 31. 12. (v oboře celoročně)

Sika Dybowského

16. 08. - 31. 12. (v oboře celoročně)

Sika japonský

01. 08. - 15. 01. (v oboře celoročně)

Koza bezoárová

01. 09. - 31. 12. (v oboře celoročně)

Zajíc polní

01. 11. - 31. 12. (celoročně v oplocených vinicích)

01. 09. - 31. 12. lov loveckým dravcem

01. 01. - 31. 01. lov odchytem

Králík divoký

01. 11. - 31. 12. (celoročně v oplocených vinicích)

Bažant obecný

16. 10. - 31. 12. kohout

16. 10. - 31. 01. kohout, slepice (pouze v bažantnici)

01. 09. - 31. 12. lov loveckým dravcem

01. 01. - 31. 03. lov odchytem (v bažantnici 01. 02. - 31. 03.)

Bažant královský

16. 10. - 15.03. kohout

16. 10. - 31. 12. slepice (pouze v bažantnici)

Kachna divoká

01. 09. - 30. 11.

Liška obecná

01. 01. - 31. 12.

Jezevec lesní

01. 10. - 30. 11. (celoročně v oblasti chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní)

Ondatra pižmová

01. 11. - 28. 02. (29. 02.)

Krocan divoký

15. 03. - 15. 04. a 01. 10. - 31. 12. krocan

01. 10. - 31. 12. krůta

Husa běločelá, polní, velká

16. 08. - 15. 01.

Lyska černá

01. 09. - 30. 11.

Polák chocholačka, velký

01. 09. - 30. 11.

Perlička obecná

16. 10. - 31. 12.

Hrdlička zahradní

16. 10. - 15. 02.

Holub hřivnáč

01. 08. - 31. 10.

Straka obecná, Vrána obecná

01. 07. - 28. 02. (29. 02.)

 


Webmaster